Polyuretaanituotteiden turvallinen käyttö

Euroopan unioni on ottanut käyttöön uuden rajoituksen yli 0,1 % monomeerisia di-isosyanaatteja sisältävien tuotteiden käytölle. Uudet säännöt koskevat myös teollisessa tuotannossa ja rakennustöissä käytettäviä tuotteita.

Di-isosyanaatit ovat polyuretaanin kemiallisia ainesosia. Niitä käytetään pääasiassa polyuretaanituotteiden, kuten vaahtojen, pinnoitteiden, liimojen, tiivistysaineiden ja elastomeerien valmistukseen. Di-isosyanaatteja on nestemäisissä ja pastamaisissa tuotteissa vaihtelevassa määrin ja ne reagoivat ympäristön kosteuden kanssa. Valmiissa, kovettuneissa polyuretaanituotteissa niitä ei ole enää jäljellä. Tuotteen di-isosyanaattipitoisuus kerrotaan tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.

24.8.2023 alkaen kaikkien ammatti- ja teollisuuskäyttäjien on oltava koulutettu tällaisten tuotteiden turvalliseen käyttöön.

Polyuretaanituotteiden käyttäjät voivat altistua pienille määrille reagoimattomia monomeerisia di-isosyanaatteja. Kun tuote on täysin kovettunut, di-isosyanaatit ovat reagoineet ja lopulliset yhdisteet ovat täysin vapaita näistä reaktiivisista kemikaaleista.

Rajoitus koskee kaikkia niitä tuotteita, jotka sisältävät yli 0,1 % monomeeridi-isosyanaatteja. Yleisesti tämä koskee useimpia tällä hetkellä markkinoilla olevia polyuretaanituotteita, kuten liimoja, tiivisteitä, pinnoitteita, lattiapäällysteitä jne. Lopulliseen muotoon kovettuneet ja kuivuneet tuotteet eivät enää sisällä isosyanaatteja.

Rajoitus varmistaa, että jokainen di-isosyanaatteja sisältäviä tuotteita ammattimaisesti käsittelevä on koulutettu ja tietää miten niitä käsitellään sekä käytetään turvallisesti. Vaatimus koulutukselle on ilmoitettu tuotteen pakkauksessa näin:

”24. elokuuta 2023 alkaen edellytetään asianmukaisen koulutuksen suorittamista ennen kuin teollisuus- tai ammattikäyttö sallitaan.”/”Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk.”

Koulutusta järjestetään verkossa täällä: https://www.safeusediisocyanates.eu/

Tällä hetkellä koulutusta on saatavilla vain esim. englanniksi. Varmista, että tilaat päivitykset, jolloin saat tietoa koulutusten saatavuudesta omalla kielelläsi sekä uutisista di-isosyanaattien turvalliseen käyttöön liittyen.

Lisätietojen tilaus tehdään täällä: https://isopa.us14.list-manage.com/subscribe?u=3d9b6e25eafc0d5d5d28012f8&id=4941b6ebb1

Rajoituksissa on kaksi osaa: toinen koskee PU-tuotteiden valmistajia ja toinen ammattikäyttäjiä.

  1. Rajoituksen kohteena olevan tuotteen myyntiä varten on koulutusvaatimus mainittava etiketissä ja toimittajan on annettava asiakkaalle tiedot siitä, missä ja miten vaadittavan koulutuksen voi suorittaa.
  2. Tuotteen käyttäjän on suoritettava koulutus ja hänen työnantajansa on dokumentoitava koulutuksen suorittaminen ennen rajoituksia koskevien tuotteiden käyttöä.

Suoritettu koulutus on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se on uusittava.
Käyttäjän työnantaja tai yrittäjä vastaa koulutuksen suorittamisesta ja onnistuneen osallistumisen dokumentoinnista. Kansalliset REACH-viranomaiset voivat tarkistaa tämän asiakirjan.

Lisätietoja TUKESin sivulta: https://tukes.fi/-/di-isosyanaattien-kaytolle-koulutusvaatimus#b2af9b2d