sammaleen poisto katolta

Sammal on katolla viihtyvä tiilen vihollinen. Sammaleen kasvu tiilikatoilla on lisääntynyt kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna muuttuneen ilmanlaadun ja ilmaston vaikutuksesta. Ilmankosteuden ja typpipitoisuuden kohoaminen kiihdyttää sammaleen ja muun kasvuston muodostumista tiilen pintaan. Happamuus ja ravinnetilanne suosii sammaleen nopeaa kasvua.

Mitä sammal ja muu kavusto tekee katolle?

Sammal tykkää kasvaa kostealla ja huokoisella alustalla, josta se saa riittävän määrän vettä ja ravinteita kasvutoimintaansa. Sammal muodostaa kasvurihmastoa tiilen huokoisiin kohtiin joista tiilen alkuperäinen suojaava pinnoite on kulunut pois tai rikkoutunut. Näistä kohdista se käyttää vettä ravinnokseen yhä laajemmalta alueelta. Talven tullessa pakkanen saa rihmastoon imeytyneen veden laajenemaan ja tiilen pinta rapautuu entisestään. Pahimmassa tapauksessa tiili voi mennä rikki ihan kunnolla.

Mitä tehdä sammaleelle?

Sammal ja muu kasvusto on syytä poistaa ajoissa ja säännöllisesti ennen kuin tiilen pinta on päässyt vahingoittumaan. Ensin poistetaan kaikki näkyvä kasvusto mekaanisesti harjaamalla tai painepesulla. Tämän jälkeen katolle levitetään kasvuston puhdistusaine ja sen annetaan vaikuttaa hetken aikaa näkymättömissä olevaan rihmastoon. Jos tiilen alkuperäinen pinnoite on täysin kunnossa ja ehjä ja puhdistus on tehty oikein sekä huolellisesti, tiilikatto pysyy kunnossa pitkään.

Sammal on poissa mutta tiilikaton pinnoite on kulunut ja rikki?

Kuluneen ja vahingoittuneen tiilen pinnassa ei ole enää alkuperäistä, suojaavaa pinnoitetta ja sen pinta on nyt huokoinen.  Sade- ja sulamisvesi pääsevät imeytymään tiileen. Tutkimusten mukaan tiili voi imeä vettä itseensä jopa 300g per tiili. Ymmärrettävästi tällainen määrä vettä laajentuessaan pakkasessa  rapauttaa tiiltä pahemman kerran tai huonoimmassa tapauksessa halkaisee sen mekaanisen kuorman (lumen) vaikutuksesta. Huokoinen pinta myös imee vettä entistä enemmän toimien yhä parempana kasvualustana sammaleelle. Puhdistuksesta huolimatta sammal ja muu kasvusto valtaa katon uudestaan jo muutamassa vuodessa. Kulunut tai rikkoutunut tiilen pinta suojataan uudestaan joko käsittelyaineella tai pinnoitteella.

Sammaleen poisto tiilikatolta: Ennaltaehkäisy & hidastaminen

Sammaleen kasvu katolla ei ole vain esteettinen ongelma, se voi johtaa vakaviin vaurioihin ellei sammalta poista tiilikatolta.

Tiilikatto on hyvä tarkastaa säännöllisesti ja poistaa sinne mahdollisesti kerääntyvät roskat. Varmista myös, että vesi poistuu katolta kunnolla, ettei vesi jää seisomaan mihinkään. Näin vältytään tilanteelta, jossa katolle kerääntyy kosteutta ja tarjoavat sammaleelle ihanteellisen kasvualustan.

Riippuen tiilikaton kunnosta ja iästä, kannattaa katto suojata joko käsittelyaineella tai pinnoitteella ja varmistaa tällä tavalla, että sammalta ei kertyisi.

Katon suojaaminen käsittelyaineella (Kyllästekäsittely)

Jotta vähän kulunut mutta muuten hyväkuntoinen tiili kestää odotetun elinkaarensa halkeilematta ja rapautumatta sen pinta tulee suojata veden imeytymistä vastaan. Tämä voidaan suorittaa esimerkiksi NowoDry -kyllästekäsittelyllä. Kyllästekäsittelyä suositellaan noin 10-15 vuotta vanhalle tiilelle, jossa on vielä alkuperäistä maalipintaa jäljellä.

Kyllästekäsittely suoritetaan tiilelle pesun ja kasvuston puhdistuskäsittelyn jälkeen. Nowodry -kyllästeaine levitetään kertalevityksellä kuivaan tiilen pintaan ja sen annetaan kuivua. Kylläste imeytyy tiileen ja muodostaa kemiallisesti vettä hylkivän sekä suojaavan pinnan. Kyllästysaine ehkäisee veden imeytymistä tiileen ja estää pakkasrapaumaa, likaantumista sekä kasvuston muodostumista. Pestyn ja suojatun katon toiminnallisuus paranee ja katteen elinikä pitenee. Kyllästyskäsittelyn kesto on yleensä 5-10 vuotta (riippuen huoltotoimenpiteistä ja rasituksesta).

Tiilikaton pinnoitus 

Tiilikaton pinnoitus Nowocoat -tiilikattopinnoitteella on huomattavasti pitkäikäisempi ja kestävämpi huoltotoimenpide kuin kyllästekäsittely. Mikäli alkuperäinen tiilen pinnoite on kulunut täysin pois on pinnoitus ainut ja oikea vaihtoehto. Pinnoitus on suositeltavaa teettää ammattilaisella, sillä maalaukseen kuuluu useampia vaativia työvaiheita onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Lisäksi ammattikäyttöön tarkoitetuilla pinnoitteilla saadaan kestoltaan ja laadultaan toista luokkaa oleva lopputulos rautakaupasta saatavan perinteiseen tiilikattomaaliin verrattuna.

Ennen tiilikaton pinnoitusta katto puhdistetaan ja käsitellään puhdistusaineella. Pesun ja käsittelyn jälkeen tiilikaton annetaan kuivua hyvin ennen seuraavaa toimenpidettä eli maalausta. Katon kuivuttua tiilikatto maalataan ohennetulla Nowocoat -tiilikattopinnoitteella. Ohennettu pinnoite imeytyy huokoiseen tiilikatteeseen ja muodostaa hyvän erittäin hyvän tartunnan. Ensimmäisen kerroksen kuivuttua tiilikatto maalataan ohentamattomalla tiilikattopinnoitteella, joka muodostaa lopullisen suojaavan ja visuaalisesti näyttävän pinnan. Tiilikattopinnoite antaa kestävän ja paksun suojakerroksen vettä ja sammalleen kasvua vastaan. Pinnoittamalla tiili voidaan palauttaa joskus jopa uutta tiiltä parempaan kuntoon.

Huoltokäsitellyn tai maalatun/pinnoitetun katon jatkohuolto

Käsitellylle tai maalattulle/pinnoitetulle tiilelle tuotevalmistajat edellyttävät säännöllistä huoltoa (kattoliiton ohjeistus), sekä säännöllistä kasvuston puhdistukseen tarkoitetun aineen (NowoClean) levitystä noin 2-3 vuoden välein. Tiilikaton maalaaminen/pinnoittaminen ei poista säännöllisen tarkastuksen tai huollon tarvetta. Huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot jäävät urakoitsijan vastuun ulkopuolelle. Materiaalitakuun voimassa pitämisen edellytykset ovat säännöllinen tarkastus, puhdistus ja huoltotoimenpiteet.

Sammaleen poisto tiilikatolta auttaa pidentämään katon käyttöikää

Sammaleen poistolla on merkittävä vaikutus tiilikaton elinkaareen. Oikea-aikaisella ennaltaehkäisyllä voit estää tai hidastaa sammaleen kasvua ja pitää tiilikaton kunnossa pidempään. Pitkällä aikavälillä tämä tuo säästöä korjauskustannuksissa ja varmistaa, että katto kestää pitkään käytössä.

Sammaleen poisto estää kosteuden kerääntymistä tiilen pinnalle ja itse tiileen. Ajan myötä kosteus aiheuttaa tiilen haurastumista ja rapautumista pakkasessa, jonka lopputuloksena tiileen muodostuu halkeamia tai muuta rikkoontumista.

Sammaleen poisto vähentää kosteuden ja kosteuden aiheuttamien ongelmien riskiä, kuten homeen ja lahovaurioiden syntymistä katon rakenteissa.

Kun sammaleen poisto suoritetaan säännöllisesti, tiilikaton pinnoite säilyy paremmassa kunnossa pidempään. Tämä auttaa suojaamaan tiiliä sään vaihteluiden vaikutuksilta ja hidastamaan niiden rapautumista.

Säännöllisellä sammaleen poistolla pidennät katon käyttöikää ja vähennät tarvetta suuremmille korjauksille, mikä säästää merkittävästi kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Muistilista katon sammaltilanteen tarkistamiseen

Kun tarkastellaan tiilikaton kuntoa ja sammaleen tilannetta, kannattaa suorittaa samalla kokonaisvaltainen huoltotoimenpide, jolla varmistetaan katon kunto ja toiminta pitkäksi aikaa.

  • Poista katolta roskat ja puhdista katto epäpuhtauksista: Roskien ja epäpuhtauksien kerääntyminen katolle voi estää veden virtaamisen kunnolla ja luoda ihanteellisen ympäristön sammaleen ja muiden kasvustojen kasvulle. Tämän vuoksi on tärkeää poistaa roskat säännöllisesti ja puhdistaa katto tarvittaessa esimerkiksi harjaamalla tai painepesulla.
  • Kulmaliitokset ja rännit ovat kriittisiä kattorakenteen osia. Niiden tukkeutuminen edesauttaa veden kertymistä ja voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa katon vuotamisen. Puhdista kulmaliitokset ja rännit säännöllisesti ja varmista, että vesi poistuu katolta ilman ongelmia.
  • Läpiviennit, kuten ilmastointiputket ja savupiiput, voivat olla potentiaalisia vuotokohtia katolla. Tarkista niiden tiiviys ja tarvittaessa korjaa tai tiivistä ne asianmukaisesti.
  • Kiinnikkeiden lujuus ja kunto ovat tärkeitä tiilikaton pysyvyyden kannalta. Vaihda löysät tai vaurioituneet kiinnikkeet uusiin, jotta varmistut katon turvallisuudesta ja kestävyydestä.
  • Naarmut, halkeamat ja muut pintavauriot voivat altistaa kosteuden kerääntymiselle ja vaurioittaa rakennetta. Korjaa nämä vauriot huolellisesti ja välittömästi estääksesi lisävaurioiden syntymisen.
  • Tarkista välikaton tuulettuvuus ja aluskatteen kunto varmistaaksesi, ettei kosteus pääse katon rakenteisiin ja että mahdolliset vuotokohdat havaitaan ja korjataan ajoissa.

Näiden toimenpiteiden suorittaminen yhdessä sammaleen poiston kanssa auttaa säilyttämään tiilikaton toimintakunnon ja pidentämään sen käyttöikää merkittävästi. Säännöllinen huolto ja tarkastukset ovat avainasemassa katon pitkäaikaisen toimivuuden ja kestävyyden kannalta.

Estä sammaleen ja muun kasvuston kerääntyminen näillä tuotteilla

NowoCoat tiilikattopinnoite

NOWO®COAT on ammattikäyttöön kehitetty vesiohenteinen pinnoite, joka perustuu vuosikymmenten kokemukseen ja kehitystyöhön. Se soveltuu kaikkien eri valmistajien betonikattotiilien pinnoittamiseen, pidentäen niiden huoltoväliä ja elinkaarta. NOWO®COAT pysäyttää ulkoisen säärasituksen ja kasvuston aiheuttaman kattotiilien rapautumisen samalla uudistaen katon visuaalisesti. Huoltotoimenpiteenä suositellaan kattopinnan käsittelyä NowoClean-puhdistusaineella 2-4 vuoden välein, mikä estää lian ja kasvustojen (kuten sammaleen) tarttumisen ja varmistaa pinnoitteen tehokkaan suojan. NOWO®COAT on suosituin tiilikattopinnoite suomessa kattoammattilaisten keskuudessa.

 

NowoDry kylläste (käsittelyaine)

NOWO®DRY WB on väritön ja matala viskoosinen pintakäsittelyaine, joka on suunniteltu mineraalipintojen, kuten betonin, kattotiilien, tiiliseinien ja huokoisten kiviainesten suojakäsittelyyn. Se estää veden ja kosteuden kapillaarisen imeytymisen materiaaliin säilyttäen samalla sen hengittävyyden. NOWO®DRY WB:n käsittely likaa ja kosteutta hylkiväksi on tehokas keino estää haitallisen kasvuston muodostuminen ja vähentää esimerkiksi pakkasrapautumista.

 

NowoClean puhdistusaine

NOWO®CLEAN on tehokas ja pitkävaikutteinen puhdistusaine, joka on suunniteltu erityisesti sammaleen ja kasvustojen torjuntaan. Sitä suositellaan erityisesti pinnoitettavien tiili- ja kuitusementtikattojen esikäsittelyyn sekä aiemmin pinnoitettujen kattojen määräaikaiseen huoltoon. NOWO®CLEAN soveltuu myös julkisivujen sekä betonirakenteiden kasvustonkäsittelyyn ja puhdistamiseen.

 

NowocleanPesuaineetSammaleen poistoTiilikaton huolto