sammaleen poisto katolta

Sammal on katolla viihtyvä tiilen vihollinen. Sammaleen kasvu tiilikatoilla on lisääntynyt kymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna muuttuneen ilmanlaadun ja ilmaston vaikutuksesta. Ilmankosteuden ja typpipitoisuuden kohoaminen kiihdyttää sammaleen ja muun kasvuston muodostumista tiilen pintaan. Happamuus ja ravinnetilanne suosii sammaleen nopeaa kasvua.

Mitä sammal ja muu kavusto tekee katolle?

Sammal tykkää kasvaa kostealla ja huokoisella alustalla, josta se saa riittävän määrän vettä ja ravinteita kasvutoimintaansa. Sammal muodostaa kasvurihmastoa tiilen huokoisiin kohtiin joista tiilen alkuperäinen suojaava pinnoite on kulunut pois tai rikkoutunut. Näistä kohdista se käyttää vettä ravinnokseen yhä laajemmalta alueelta. Talven tullessa pakkanen saa rihmastoon imeytyneen veden laajenemaan ja tiilen pinta rapautuu entisestään. Pahimmassa tapauksessa tiili voi mennä rikki ihan kunnolla.

Mitä tehdä sammaleelle?

Sammal ja muu kasvusto on syytä poistaa ajoissa ja säännöllisesti ennen kuin tiilen pinta on päässyt vahingoittumaan. Ensin poistetaan kaikki näkyvä kasvusto mekaanisesti harjaamalla tai painepesulla. Tämän jälkeen katolle levitetään kasvuston puhdistusaine ja sen annetaan vaikuttaa hetken aikaa näkymättömissä olevaan rihmastoon. Jos tiilen alkuperäinen pinnoite on täysin kunnossa ja ehjä ja puhdistus on tehty oikein sekä huolellisesti, tiilikatto pysyy kunnossa pitkään.

Sammal on poissa mutta tiilikaton pinnoite on kulunut ja rikki?

Kuluneen ja vahingoittuneen tiilen pinnassa ei ole enää alkuperäistä, suojaavaa pinnoitetta ja sen pinta on nyt huokoinen.  Sade- ja sulamisvesi pääsevät imeytymään tiileen. Tutkimusten mukaan tiili voi imeä vettä itseensä jopa 300g per tiili. Ymmärrettävästi tällainen määrä vettä laajentuessaan pakkasessa  rapauttaa tiiltä pahemman kerran tai huonoimmassa tapauksessa halkaisee sen mekaanisen kuorman (lumen) vaikutuksesta. Huokoinen pinta myös imee vettä entistä enemmän toimien yhä parempana kasvualustana sammaleelle. Puhdistuksesta huolimatta sammal ja muu kasvusto valtaa katon uudestaan jo muutamassa vuodessa. Kulunut tai rikkoutunut tiilen pinta suojataan uudestaan joko käsittelyaineella tai pinnoitteella.

Katon suojaaminen käsittelyaineella (Kyllästekäsittely)

Jotta vähän kulunut mutta muuten hyväkuntoinen tiili kestää odotetun elinkaarensa halkeilematta ja rapautumatta sen pinta tulee suojata veden imeytymistä vastaan. Tämä voidaan suorittaa esimerkiksi NowoDry -kyllästekäsittelyllä. Kyllästekäsittelyä suositellaan noin 10-15 vuotta vanhalle tiilelle, jossa on vielä alkuperäistä maalipintaa jäljellä.

Kyllästekäsittely suoritetaan tiilelle pesun ja kasvuston puhdistuskäsittelyn jälkeen. Nowodry -kyllästeaine levitetään kertalevityksellä kuivaan tiilen pintaan ja sen annetaan kuivua. Kylläste imeytyy tiileen ja muodostaa kemiallisesti vettä hylkivän sekä suojaavan pinnan. Kyllästysaine ehkäisee veden imeytymistä tiileen ja estää pakkasrapaumaa, likaantumista sekä kasvuston muodostumista. Pestyn ja suojatun katon toiminnallisuus paranee ja katteen elinikä pitenee. Kyllästyskäsittelyn kesto on yleensä 5-10 vuotta (riippuen huoltotoimenpiteistä ja rasituksesta).

Tiilikaton pinnoitus 

Tiilikaton pinnoitus Nowocoat -tiilikattopinnoitteella on huomattavasti pitkäikäisempi ja kestävämpi huoltotoimenpide kuin kyllästekäsittely. Mikäli alkuperäinen tiilen pinnoite on kulunut täysin pois on pinnoitus ainut ja oikea vaihtoehto. Pinnoitus on suositeltavaa teettää ammattilaisella, sillä maalaukseen kuuluu useampia vaativia työvaiheita onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Lisäksi ammattikäyttöön tarkoitetuilla pinnoitteilla saadaan kestoltaan ja laadultaan toista luokkaa oleva lopputulos rautakaupasta saatavan perinteiseen tiilikattomaaliin verrattuna.

Ennen tiilikaton pinnoitusta katto puhdistetaan ja käsitellään puhdistusaineella. Pesun ja käsittelyn jälkeen tiilikaton annetaan kuivua hyvin ennen seuraavaa toimenpidettä eli maalausta. Katon kuivuttua tiilikatto maalataan ohennetulla Nowocoat -tiilikattopinnoitteella. Ohennettu pinnoite imeytyy huokoiseen tiilikatteeseen ja muodostaa hyvän erittäin hyvän tartunnan. Ensimmäisen kerroksen kuivuttua tiilikatto maalataan ohentamattomalla tiilikattopinnoitteella, joka muodostaa lopullisen suojaavan ja visuaalisesti näyttävän pinnan. Tiilikattopinnoite antaa kestävän ja paksun suojakerroksen vettä ja sammalleen kasvua vastaan. Pinnoittamalla tiili voidaan palauttaa joskus jopa uutta tiiltä parempaan kuntoon.

Huoltokäsitellyn tai maalatun/pinnoitetun katon jatkohuolto

Käsitellylle tai maalattulle/pinnoitetulle tiilelle tuotevalmistajat edellyttävät säännöllistä huoltoa (kattoliiton ohjeistus), sekä säännöllistä kasvuston puhdistukseen tarkoitetun aineen (NowoClean) levitystä noin 2-3 vuoden välein. Tiilikaton maalaaminen/pinnoittaminen ei poista säännöllisen tarkastuksen tai huollon tarvetta. Huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot jäävät urakoitsijan vastuun ulkopuolelle. Materiaalitakuun voimassa pitämisen edellytykset ovat säännöllinen tarkastus, puhdistus ja huoltotoimenpiteet.

Tuotteet:

NowoCoat tiilikattopinnoite

NowoDry kylläste (käsittelyaine)

NowoClean puhdistusaine

NowocleanPesuaineetSammaleen poistoTiilikaton huolto